You are currently viewing GELPOS VALDYBOS SUSITIKIMAS SU LTG INFROS L.E.P. VADOVE

GELPOS VALDYBOS SUSITIKIMAS SU LTG INFROS L.E.P. VADOVE

Gegužės 15 d. Gelpos valdyba susitiko ir susipažino su LTG Infra l.e.p. vadove Rūta Jakubauskiene. Susitikimo pradžioje GELPA prezidentas Vytautas Žirgutis pristatė asociacijos veiklą bei valdybos narius R. Jakubauskienei. Susirinkusieji aptarė bendradarbiavimo tarp rangovų ir užsakovų klausimą, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trukmę ir laiką, proaktyvų bendravimą viešųjų pirkimų metu, jų išdėstymo laike logiką, rizikų pasiskirstymą bei daug kitų aktualių klausimų. R. Jakubauskienė akcentavo, kad šiuo metu geležinkelio sektoriuje yra poreikis atlikti darbus, kurių apimtis yra kone didžiausia istorijoje, ir todėl geležinkeliams labai svarbu kuo sklandesnis projektų įgyvendinimas. Praėjusieji metai kaip niekada aiškiai parodė, kad yra būtina planuoti geležinkelio infrastruktūros projektus bent vidutinės trukmės laikotarpiui, ir tai yra svarbu tiek užsakovui, tiek rangovams. Susitikimo pabaigoje buvo sutarta, kad Gelpa nuo asociacijos narių pateiks pasiūlymus ir inicijuos diskusijas dėl aktualiausių aptartų temų.