You are currently viewing GELPOS VALDYBOS POSĖDIS

GELPOS VALDYBOS POSĖDIS

Gegužės 12 d. „Gelpa“ valdyba nuotolinio posėdžio metu pasitvirtino visuotinio narių susirinkimo protokolo nutarimu pakoreguotą „Gelpos“ 2022 m. biudžeto planą ir su juo susijusios darbo sutarčių pakeitimus.