You are currently viewing GELPA VALDYBOS POSĖDIS KOVO 22 D.

GELPA VALDYBOS POSĖDIS KOVO 22 D.

Kovo 22 d. atnaujintos sudėties „Gelpa“ valdyba susirinko posėdžiui Kaune ir aptarė tokius aktualius asociacijos veiklos klausimus kaip:
·      Naujų narių priėmimas;
·      Asociacijos „Gelpa“ 2023 m. tikslai ir veiklos planas;
·      Asociacijos „Gelpa“ iniciatyvos dėl darbo grupių sukūrimo;
·      Asociacijos „Gelpa“ adreso keitimas;
·      Kiti svarbūs klausimai.

Valdyba dar kartą pasveikino naujai prisijungusį valdybos narį Giedrių Šiugždą bei naujai išrinktą asociacijos prezidentą Vytautą Žirgutį.

Parašykite komentarą