You are currently viewing VISUOTINIS GELPOS NARIŲ SUSIRINKIMAS RUGSĖJO 14 D.

VISUOTINIS GELPOS NARIŲ SUSIRINKIMAS RUGSĖJO 14 D.

Rugsėjo 14 d. Gelpa asociacijos nariai susitiko eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, kurio metu buvo aplankytas Geležinkelių muziejus, Gelpa asociacijos nariai išklausė kviestinių svečių Dovydo Palaimos ir Manto Kaušylo iš AB „LTG Infra“ pristatymą apie Rail Baltica projekto eigą bei planuojamus konkursus bei buvo aptarti Gelpos klausimai – pakoreguotas 2022 m. biudžetas, tarpinė ataskaita už aštuonis šių metų mėnesius. Taip pat nariai buvo supažindinti su nauju Gelpos internetiniu puslapiu, išklausė naujo nario UAB „Matuok“ prisistatymą bei buvo įteikti asociacijos narystės pažymėjimai.

Asociacijos Gelpa vardu dėkojame kviestiniams svečiams už labai aktualų pristatymą bei turiningą diskusiją bei visiems nariams už aktyvų dalyvavimą.