You are currently viewing VISUOTINIS ASOCIACIJOS GELPA NARIŲ SUSIRINKIMAS

VISUOTINIS ASOCIACIJOS GELPA NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. spalio 10 d. Gelpa asociacijos nariai apsilankė Marijampolėje, kur į svečius juos pasikvietė asociacijos narė UAB „Sateba Lithuania“. UAB „Sateba Lithuania“ direktorius Vilius Parulis šiltai priėmė susirinkusiuosius ir papasakojo apie savo įmonės veiklą bei aprodė gamyklines patalpas bei turimą įrangą.

Formalioji visuotinio asociacijos susirinkimo dalis prasidėjo popiet. Asociacijos nariai turėjo progą susipažinti su naujai prie asociacijos prisijungusiais nariais AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Milsa“ , išklausydami jų atstovų prisistatymus. Visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu buvo išrinktas ir naujasis valdybos narys, kuris pakeis atsistatydinusi Giedrių Šiugždą. Rinkimus laimėjo UAB „Geležinkelio tiesimo centas“ generalinis direktorius Justas Vyžintas, kuris eis valdybos nario pareigos iki esamos valdybos kadencijos pabaigos.

Visuotinio susirinkimo dalyviai taip pat pasitvirtinimo atnaujintus asociacijos įstatus bei pritarė asociacijos registracijos adreso pakeitimui. Susirinkimo dalyviai taip pat buvo supažindinti su Gelpos 2023 m. I pusmečio finansine bei veiklos ataskaitomis.

Asociacijos Gelpa vardu dėkojame visiems nariams už aktyvų dalyvavimą, UAB „Sateba Lithuania“ direktoriui Viliui Paruliui ir jo kolegoms už šiltą priėmimą bei sveikiname Justą Vyžintą su naujomis pareigomis bei linkime visokeriopos sėkmės jas einant!